Pasniegsim palīdzīgu roku

Ziedot
Ar cerībām un mīlestības pilnu palīdzības lūgumu, pie mums vēršas meitene no Jelgavas novada. Diemžēl, jau agrā bērnībā Zane (vārds ir mainīts) zaudēja māmiņu. Turpmākos 10 gadus rūpes par viņu uzņēmās vecmāmiņa, taču arī vecmāmiņa atteicās uzņemties rūpes un meitene palika viena- bez māmiņas padoma un maigā glāsta. Tomēr par spīti visiem dzīves pārbaudījumiem, meitenes dzīvē gaismu ienesa viņas meitiņa, kurai nu jau 2 gadiņi.
Gan māmiņa, gan meitiņa 2 gadus dzīvo bērnu aprūpes iestādē, bet Zane ir spiesta uzsākt patstāvīgu dzīvi, jo aprīļa beigās kļūst pilngadīga. Kā jau visas māmiņas,  arī Zane vēlas sniegt savai atvasītei visu to labāko viņas dzīvē, esot gadīga, mīļa un uzticama mamma.
Taču patstāvīgas dzīves uzsākšanai ir nepieciešams līdzcilvēku atbalsts, lai gan viņai nav neviena tuvinieka,  mēs ticam, ka līdzās ir daudz mīlošu un saprotošu cilvēku, kas gatavi palīdzēt grūta brīdī. Šobrīd meitene mantojusi dzīvokli Jelgavas novadā, taču tam nepieciešams remonts.
Valsts sociālās garantijas ir pārāk mazas, lai meitene spētu izremontēt dzīvokli, ievilkt apkuri, iegādāties sadzīves lietas, kā arī ikdienā uzturēt ģimeni. Lielākais no darbiem, kas jāpaveic un ko Zane noteikti pati nevarēs izdarīt – dzīvoklī nepieciešams ievilkt apkuri un nomainīt podu, kas kopumā izmaksā 1433€
Tāpat meitene būs ļoti pateicīga arī par sadzīves precēm un mēbelēm.
Visi kopā mēs varam palīdzēt un sagādāt ģimenei patstāvīgu, mīlestības piepildītu dzīvesvietu. Dalīsimies ar savu mīlestību,  lai Zane justu,  ka nav viena un līdzās ir kāds uz ko paļauties.
Ziedot iespējams:
Biedrība “Labdarības lapa”
Reģ.nr. 40008229453
Adrese: Plūmju iela 13, Rīga, LV-1029
Swedbank
SWIFT kods: HABALV22
Konts LV82HABA0551039185377
Paypal: labdaribaslapa@gmail.com
Pamatojums: Finansiāls atbalsts dzīvokļa labiekārtošanai

Biedrībai ir piešķirts sabiedriskā labuma statuss. Ziedojot biedrībai ir tiesības saņemt ienākuma nodokļa atlaidi.