Par mums

„Labdarības lapa” ir pirmā organizācija Latvijā, kas apvieno plašu labdarības atbalstītāju skaitu, kas ir gatavi palīdzēt līdzcilvēkiem grūtās situācijās. „Labdarības lapai” ir vairāk nekā 14 000 atbalstītāju facebook sociālajā portālā, kas palīdz ar mēbelēm, pārtiku, apģērbu, apaviem, medikamentiem, transportu un finansēm, kā arī palīdz palīdzības saucienam izskanēt, plašāk iesaistot savus draugus. „Labdarības lapa” ir biedrība, kuru 2014. gadā nogalē ir izveidojusi „Latvijas lepnuma” nominācijā No sirds uz sirdi balvas saņēmēja Amanda Grase. Labdarības lapa ir palīdzējusi ģimenēm ar bērniem jau vairāk nekā 3 gadus, ar katru mēnesi aizvien vairāk cilvēku ir iesaistījušies labdarībā un aizvien vairāk ģimeņu ir saņēmušas atbalstu grūtā brīdī. Amanda ar savu brīvprātīgo komandu ir parūpējusies, lai vairāk nekā 250 ģimenēm pēdējos Ziemassvētkos būtu svētku maltīte un bērni saņemtu dāvanas. Īstenoti projekti „Prieka dienas Rīgā”, kurā iepriecinājām 300 lauku reģionu bērniņus ar zoo, boulingu kino un kultūras pasākumiem Rīgā, pabaroti ar siltām pusdienām. Uzskatām, ka kultūras, sporta, izklaides pasākumi bērniņiem ir ļoti nepieciešami, jo tie paplašina redzesloku, sniedz izziņas materiālus, padara bērnus labestīgākus un ieaudzina viņos patriotisma jūtas pret savu vienīgo Dzimteni – Latviju.

.

Mūsu paveiktie darbi līdz šim:
 
Palīdzība sniegta vairāk kā 500 ģimenēm visā Latvijā, nogādājot apģērbus, apavus, pārtiku, medikamentus, mēbeles, sadzīves tehniku, un citas sadzīvē vajadzīgas lietas.
Noorganizētas trīs Prieka dienas Rīgā, kur iepriecināti 300 bērniņi no Latvijas reģioniem un bērnu nama;
Ziemassvētkos dāvanas saņēmuši vairāk kā 700 bērniņu, kā arī vairāk kā 250 ģimenēs nogādāta svētku maltīte;
Septembrī palīdzēts ar skolas somu sagādi, kura pildīta ar mācībām vajadzīgajām kancelejas precēm, vairāk kā 150 bērniem;
Izveidota sadarbība ar sociālajiem dienestiem vairākos Latvijas reģionos, Krīzes centriem, citām labdarības organizācijām;
 
Šobrīd „Labdarības lapa” turpina strādāt mūsu mazāko interesēs, izvirzot arvien jaunus mērķus arī šim gadam. Galvenās „Labdarības lapas” aktivitātes 2017. gadā ir:
 
Īstenot vismaz vienu sociālās rehabilitācijas/talantu nometni bērniem no trūcīgām ģimenēm;
Turpināt paplašināt sadarbību ar sociālajiem dienestiem visos Latvijas reģionos, lai izveidotu palīdzības tīklu visā Latvijā;
Izveidot transporta vienību, lai varētu nogādāt visus piedāvātos lielgabarīta ziedojumus tām ģimenēm un bērniņiem, kuri dzīvo krietnā attālumā no Rīgas;
Plānot skolas somas piepildīšanu bērniem uz septembri, daudziem bērniņiem trūkst elementārās lietas, lai uzsāktu skolas gaitas;
Palielināt to bērnu skaitu, kuriem tiek sniegts atbalsts, lai viņi varētu darboties pulciņos un attīstīt savus talantus;
Turpināt aktīvi strādāt pie sabiedrības iesaistes labdarībā, lai mainītu sabiedrības domāšanu par labu iesaistei labdarībā!
Mēs darīsim visu, lai palīdzētu vismazāk aizsargātajiem grūtās situācijās un lai rosinātu smaidus bērnu sejās! Tāpēc mēs patiesi ceram uz ziedotāju atsaucību, lai varētu turpināt un paplašināt darbību aptverot visu Latviju.
 
Mums ir visi instrumenti, lai turpinātu palīdzības sniegšanu Latvijas ģimenēm ( noliktavas telpas, brīvprātīgo komanda, aktīvi ziedotāji un mantu nogādātāji). Mēs meklējam sev uzņēmumu, kurš uzņemtos mūs finansiāli atbalstīt administratīvajām izmaksām.
„Labdarības lapa” ir atvērta visām sadarbības iespējām!
 
 
Jānorāda, ka biedrībai „Labdarības lapa” kopš 2015. gada ir piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss.
 
Ziedot iespējams:
 
Pārskaitot ziedojumu uz „Labdarības lapa” kontu.
 
Mūsu rekvizīti:
Nosaukums: Biedrība “Labdarības lapa”
Reģistrācijas Nr: 40008229453
Juridiskā adrese: Plūmju iela 13,Rīga, LV-1029
Banka: AS Swedbank
SWIFT kods: HABALV22
Konta numurs: LV82HABA0551039185377